Opening Hours : Ponedeljak - Petak :: 09 - 17
  Contact : +381 11 2070807

Za lekare

Klinička studija publikovana 15. marta 2015. godine dokazaka je da upotreba folne kiseline kod osoba sa hipertenzijom smanjuje relativni rizik od šloga za 21%.16

Šta je homocistein?

 • Homocistein je aminokiselina nastala transmetilacijom metionina.
 • U normalnim, fiziološkim uslovima se nalazi u plazmi u koncentraciji 5-9 μmol/l.
 • Povećana koncentracija homocisteina prouzrokuje ubrzanje procesa ateroskleroze.
 • Povećanje nivoa homocisteina dovodi do povećanja rizika od neželjenih kardiovaskularnih i cerebralnih događaja.

Homocistein CARDIOvitamin - Da Vaše SRCE kuca Zdravo

 • Povišen nivo homocisteina je nezavisan faktor rizika, kao što su pušenje ili hipertenzija za nastanak neželjenih cerebrovaskularnih i kardiovaskularnih bolesti.4
 • Povišen nivo homocisteina u krvi za 3 μmol/l povećava rizik za nastanak infarkta miokarda za 15% i moždanog udara za 24%.3
 • 28% pacijenata je nedovoljno osetljivo na terapiju acetilsalicilnom kiselinom u protektivnoj dozi.1
 • CARDIOvitamin® svojim dejstvom snižava nivo homocisteina i potpomaže protektivno i antiagregaciono dejstvo acetilsalicilne kiseline.2

Uloga folne kiseline i vitamina B grupe

Vitamini B grupe i folna kiselina pored brojnih metaboličkih procesa regulišu i nivo homocisteina u krvi.
Povećan unos folne kiseline za 100 μg/d smanjuje nivo homocisteina za 6% i rizik od KVB za 5%.6

Da li je dovoljno uneti bilo koji oblik folne kiseline u organizam?
58% osoba u Srbiji ima urođenu gensku mutaciju koja dovodi do deficita folne kiseline.5
Uobičajena folna kiselina uneta putem hrane ili dodataka u ishrani je u neaktivnom obliku koji podleže metaboličkim transformacijama.

Samo “biološki aktivan oblik“ folne kiseline, 5-metiltetrahidrofolat učestvuje u metabolizmu homocisteina i snižava njegovu vrednost.

FolnaKiselinaAktivniOblik-Sajt-ZaLekare

 

 • Folna kiselina se ne može sintetisati u organizmu.
 • Najbolje je uneti biološki aktivan oblik folne kiseline (5-metiltetrahidrofolat/MTHF).
 • Nagomilavanje metabolita folne kiseline i nemogućnost konverzije u 5MTHF bitno smanjuje aktivnosti ‘’Natural Killer Cells’’, što je dodatni zdravstveni rizik.
CARDIOvitamin® sadrži biološki aktivan oblik folne kiseline 5-MTHF (5-metiltetrahidrorfolat).

Cardiovitamin grafikon Folna Kiselina

Uloga vitamina D i vitamina C

7 x veća

koncentarcija 5-metiltetrahidrofolata u plazmi


 • 70% ljudi ima deficit vitamina D.
 • Novija istraživanja pokazuju je da vitamin D odgovoran i za zdravlje KV sistema putem različitih mehanizama
  (renin-angiotenzin sistem i smanjenje zapaljenskih procesa na krvnim sudovima).
Vitamin D ispod 15ng/ml od normalne vrednosti dvostruko povećava rizik od srčanog udara i šloga.

DeficitVitaminaD

Vitamin C jakim antioksidativnim delovanjem sprečava oštećenja endotela krvnih sudova i migraciju zapaljenskih ćelija, čime se usporava proces ateroskleroze.

 • Primena vitamina je netoksičan i jednostavan način redukcije rizika i prevencije kardiovaskularnih bolesti!
 • CARDIOvitamin® u sinergiji sa antiagregacionom terapijom upotpunjuje zaštitu od neželjenih kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih događaja.

 

EFSA

CARDIOvitamin®

 • Doprinosi normalnoj funkciji srca – vitamin B1.
 • Doprinosi normalnom metabolizmu homocisteina – folna kiselina, vitamin B6 i B12.
 • Doprinosi normalnom stvaranju kolagena za normalnu funkciju krvnih sudova – vitamin C.
 • Doprinosi zaštiti ćelija od oksidativnog stresa – vitamin C.
 • Doprinosi smanjenju umora i iscrpljenosti – vitamin B6, vitamin B12 i vitamin C.
 • Doprinosi normalnoj apsorpciji / iskorišćenju kalcijuma i fosfora – vitamin D.

Sastav CARDIOvitamin-a

Spisak kliničkih studija možete pogledati OVDE.

Kompletan CARDIOvitamin® Visual AID u PDF formatu možete preuzeti OVDE.