• German
  • English
  • Spanish
  • Serbian

Radno vreme : Ponedeljak - Petak :: 09 - 17
  Kontakt : +381 11 2070807

Homocistein u krvi

Šta stvarno znate o homocisteinu?

Homocistein je aminokiselina koja se stvara u organizmu.
Metabolizam homocisteina je regulisan folnom kiselinom, vitaminom B6 i B12.

Ako je nedovoljan unos ovih vitamina, homocistein se nagomilava u krvi, dovodeći do oštećenja zidova krvnih sudova.

Istraživanja su pokazala da povišena koncentracija homocisteina utiče na:
• Porast rizika od srčanih bolesti
• Porast rizika od neuro-degenerativnih bolesti kao što su demencija i Alchajmer
• Prisutna je kod trudnica sa pre-eklampsijom, sa poremećajem u rastu fetusa, preveremenog odlubljivanja posteljice, kod spontenih i ponavljanih pobačaja
• Pokazatelj krtosti kostiju, jer su skorašnja ispitivanja pokazala da nivo homocisteina je povećan i nezavisan pokazatelj za osteoporotične frakture kod starih muškaraca i žena.

HomocisteinVrednosti u krvi
Normalna5-9 µmol/L
Hiperhomocisteinemija
Granična10-12 µmol/L
Blaga13-30 µmol/L
Srednja31-100 µmol/L
Teška>100 µmol/L

Ko bi trebao da proveri nivo homocisteina?
1. Osobe koje imaju faktrore rizika za kardiovaskularne bolesti(Infarkt srca, Trombozu, Revaskularizaciju, Transplantaciju srca)
2. Trudnice
3. Osobe na oralnoj kontracepciji
4. Žene u menopauzi
5. Osobe sa osteoporozom
6. Osobe sa lošom ishranom

Uzroci hiperhomocisteinemije:
• Genetski faktori
• Ishrana
• Bubrežna oboljenja
• Druga patološka stanja

Veoma je značajno da nivo homocisteina bude u granicama normale, jer hiperhomocisteinemija:

• Ubrzava aterosklerozu
• Pogoršava oksidativni stres
• Smanjuje vazodilataciju
• Povećava aktivaciju, adheziju i agregaciju trombocita, povećavajući mogućnost tromboze

Potvrđena je jaka povezanost između unošenja vitamina B6, B12 i folne kiseline i nivoa homocisteina u krvi.

Pacijenti koji imaju granični nivo homocisteina i pacijenti kojima je potrebna suplementacija vitaminima, moraju izmeniti način života kako bi smanjili nivo homocisteina i utiču na promenu faktora rizika i kliničkih stanja.

Neki od faktora rizika za hiperhomocisteinemiju ne mogu biti izmenjeni (genetski faktor, pol, godine), drugi su teži za promenu (patološka stanja, farmakološka terapija), ali zato faktori koji su prosto stil života mogu biti promenjeni ( pušenje, zloupotreba alkohola i kafeina, loše navike u ishrani, slaba fizička aktivnost).

Pušenje podiže krvni pritisak i srčanu frekfenciju, a efekat traje nekih 15 minuta.

Istraživanja su pokazala da duvanski dim inhibira apsorpciju folne kiseline, menjajući njen metabolizam.

Alkohol deluje na uništavanje centralnog i perifernog nervnog sistema,organje za varenja, kardiovaskularni sistem,neoplazije,može da dovede do malnutricije.

Više ispitivanja je ukazalo na direktnu vezu između konzumacije alkohola i povišenja homocisteina u krvi.

Neka istraživanja su pokazala da fizička aktivnost deluje pozitivno na hiperhomocisteinemiju.

Važno je da se izbegava kafa ili barem da se ograniči njena upotreba. Studije su pokazale da povišen nivo kofeina ometa resorpciju B vitamina, a povećava nivo homocisteina.

Ishrana mora biti balansirana, a svi tipovi hrane moraju biti zastupljeni.
Više B vitamina značajno smanjuje nivo homocisteina, dovodeći ga u granice normale.