• German
  • English
  • Spanish
  • Serbian

Radno vreme : Ponedeljak - Petak :: 09 - 17
  Kontakt : +381 11 2070807

Rizici kardiovaskularnog mortaliteta

Rizik od kardiovaskularnog mortaliteta!

Povišen nivo homocisteina i rizik od kardiovaskularnog mortaliteta i mortaliteta svih uzroka: meta-analiza prospektivnih studija

Analiza je izvršena kako bi se utvrdilo da li je povišen nivo homocisteina pokazatelj povećane smrtnosti od koronarne bolesti, smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti i smrtnosti svih uzroka u opštoj populaciji.

U sistemskom pregledu koje je sprovedeno iz podataka sa PubMed-a i Embase-a objavljenih do oktobra 2013. godine izdvojene su prospektivne observacione studije koje su procenjivale vezu između nivoa homocisteina i mortaliteta od koronarne bolesti, kardiovaskularnih bolesti ili mortalitet svih uzroka u opštoj populaciji.

Meta-analiza je obuhvatila 12 studija i 23 632 ispitanika su objedinjeni u ovoj meta-analizi.
Poređenjem najvišeg i najnižeg nivoa homocisteina, mortalitet od koronarne bolesti srca je povišen za 66%, mortalitet od kardiovaskularnih bolesti za 68% i mortalitet od svih uzroka za 93%.

Povećan nivoa homocisteina je nezavisni pokazatelj mortaliteta od kardiovaskularnih bolesti, kao i mortaliteta svih uzroka, a rizik je više izražen među starijom populacijom.

Izvor: Peng et al. 78 / J Zhejiang Univ-Sci B (Biomed & Biotechnol) 2015 16(1):78-86 Elevated homocysteine levels and risk of cardiovascular and all-cause mortality: a meta-analysis of prospective studies,Hui-yong PENG, Chang-feng MAN, Juan XU, Yu FAN†‡(Cancer Institute, the Affiliated People’s Hospital, Jiangsu University, Zhenjiang 212002, China)†E-mail: jszjfanyu@163.com,Received June 30, 2014; evision accepted Nov. 6, 2014; Crosschecked Dec. 20, 2014R