• German
  • English
  • Spanish
  • Serbian

Radno vreme : Ponedeljak - Petak :: 09 - 17
  Kontakt : +381 11 2070807

Cardiovitamin

Eksperstki sastanak za ARTEROprotect® i CARDIOvitamin®

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je 15.11.2016 godine u Beogradu, u organizaciji  Abela Pharm-a realizovan prvi Ekspertski sastanak internista i kardiologa koji je u potpunosti definisao značaj i mesto ordiniranja preparata ARTEROprotect® i CARDIOvitamin® u cilju prevencije kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih poremećaja.

Sastanakom je predsadavala i sastanak vodila uvažena Prof. Dr Zorana Vasiljević.

Teme koje su ovom prilikom prezentovane i kasnije diskutovane od strane uskog kruga zdravstvenih profesionalaca iz raznih gradova naše zemlje su sledeće:

“Homocistein – od sigurne štete do nade u bolju prevenciju” Prof. Dr Branislava Ivanović, KCS, Klinika za kardiologiju,  Beograd

“Nadoknada vitamina K2 popravlja elastičnost krvnih sudova i promoviše zdrav kardiovaskularni sistem” Prof. Dr Goran Davidović, KC Kragujevac, Klinika za kardiologiju

“Intolerancija i rezistencija na statinsku terapiju. Koje su nam opcije?” Prof. Dr Edita Stokić, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Klinika za endokrinologiju

“Arteroprotect – klinička iskustva u praksi” Prof. Dr Ivan Tasić, Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška banja, Niš

Sveukupni zaključak stručnog auditorijuma je da se ARTEROprotect® svojim profilom i karakteristikama potpuno uklapa u terapiski izbor lekara koji tretiraju povišeni holesterol i zaštitu krvnih sudova kod svojih pacijenata, kao i da CARDIOvitamin® potpuno zaslužuje svoje mesto kod  tretmana povišenog homocisteina i aspirinske rezistencije. Dakle, preporuka proizvodjača uz savki statin, ARTEROprotect® uz svaki aspirin, CARDIOvitamin® je potpuno opravdana i zauzima pravo mesto u propisivačkim navikama lekara.